thecrownnepal@gmail.com | +977 - 01 - 5915972

Keep Thyself Pure

150.00

Category:
Description
Reviews (0)

लेखकः लूका थोमा

आफैलाई शुद्ध राख

बाइबलीय सिद्धान्त तथा व्यवहारिक उदाहरणहरू

यो पुस्तक सबैका लागि हो, जवान र वृद्ध, अविवाहित र विवाहित, ख्रीष्टियान र अविश्‍वासीहरूका लागि । हामी सबै आफूलार्इ प्रेम गरिएको र स्वीकार गरिएको चाहन्छौं । सबैको आफ्नै कथा छ, तर अझ महत्वपूर्ण तवरले, सबैको लागि यस्तो एउटा कथा छ जुन परमेश्वर लेख्न चाहनुहुन्छ । यसलार्इ पढ्नुहोस् र जुनसुकै सम्बन्धका सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्षहरूका बारेमा बाइबलीय उत्तरहरू जान्नुहोस् ।

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.