thecrownnepal@gmail.com | +977 - 01 - 5915972

मण्डली नीति

150.00

Category:
Description
Reviews (0)

लेखकः पा. यू. जे. गुरूङ

यस पुस्तकमा पवित्रशास्‍त्रमा उल्लेखित महत्वपूर्ण शिक्षाहरूलाई सविस्तार बयान गरिएको छ। मण्डली जीवन अन्तर्गत नियमित रूपमा संचालन गरिने विधिहरू, सामाजिक संस्कारहरू तथा कार्यक्रमहरूलाई बाइबलीय आधारमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरिएबाट यस पुस्तकले मण्डली पास्टर तथा अगुवाहरूलाई ठूलो सहयोग हुने कुरामा आशा गरिएको छ।

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.